Biuro Ekonomiczno - Obrachunkowe Jadwiga Siwek działa od 1993 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. Na listę podmiotów uprawnionych zostało wpisane 20.03.1995 r.

Właścicielka biura posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest biegłym rewidentem wpisanym na listę biegłych pod numerem 3642. Ponadto ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia księgowości, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw.

Biuro Ekonomiczno - Obrachunkowe Jadwiga Siwek stanowi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 281.